Kontakt

Pierwszy krok to skontaktowanie się z fotografem w celu zabezpieczenia daty sesji. Możesz to zrobić zarówno przez kontakt mailowy  (kontakt@wm-photo.pl) na stronie fotografa lub telefonicznie. Ustalane są pierwsze szczegóły- proponowana data, omawiany rodzaj sesji i oczekiwania oraz ustalany jest koszt sesji.

Zaliczka

Aby zarezerwować termin konieczna jest wpłata zaliczki. Po wpłacie zaliczki rezerwacyjnej potwierdzana jest data i ustalane są szczegóły.


Umowa

Umowa to ważna część  – zostają zabezpieczone interesy zarówno klienta jak i fotografa. W niej określone są ogólne warunki współpracy. Ustalane są szczegóły sesji, zgoda na publikacją na social mediach czy na blogu.

Sesja

W dzień sesji przybywasz na miejsce sesji. Omawiamy  jaki przebieg będzie miała sesja.  Bardzo rzadko taka sesja jest w zupełności pozowana,  zazwyczaj jest to po prostu dobra zabawa.

Wybór zdjęć i produktów

Po sesji, przesyłam link do strony gdzie można obejrzeć i wybrać zdjęcia. To najmilsza część sesji, kiedy w końcu masz szansę na własne oczy ujrzeć efekty sesji. Wybierasz pliki, które będą wchodzić w skład Twojego pakietu. Możesz również zamówić dodatkowe produkty. Ostateczna zapłata może mieć miejsce podczas spotkania, po lub przy wybieraniu zdjęć i produktów.

Dostarczenie produktów

Po określonym czasie otrzymasz zamówione produkty. Otrzymasz je na wskazany adres lub odbierzesz w studio, tak jak się umówimy.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest Monika Wyderka. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania skierowane przy użyciu formularza kontaktowego, a także w celu wykonania umowy i przekazania efektów pracy w postaci zdjęć.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.

5. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie przeprowadzona ze mną) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez 5 lat.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/pan prawo do bycia zapomnianym. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.

9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

10. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez stronę Kontakt (kontakt@wm-photo.pl) .

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę Kontakt (kontakt@wm-photo.pl).

12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

16. Korzystając ze strony www.wm-photo.pl lub www.zaczarowane.pudelko.pl akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z mojej strony.

17. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści „Polityki prywatności”.

18. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityka prywatności” dostępną na stronie www.wm-photo.pl lub www.zaczarowane.pudelko.pl proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

Zaczarowane Pudełko